Chợ Tốt

Cần Tìm Việc Làm Lương Ổn Định Ai Có Giới Thiệu E

8.000.000 - 15.000.000 đ/ngày đ

cần tìm viêc lương ổn định ai có giới thiệu e với bao ăn ở càng tốt ạ

Nhấn để hiện số: 036410 ***
Cong Dinh
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

cần tìm viêc lương ổn định ai có giới thiệu e với bao ăn ở càng tốt ạ

Nhấn để hiện số: 036410 ***
Cong Dinh
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
036410 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »