Chợ Tốt

Cần Tìm Việc Trả Lương Theo Ngày Ạ

Từ 200.000 đ/ngày đ

từng đi nghĩa vụ quân sự , hoàn thành tốt mọi công việc, mong muốn tìm việc trả lương theo ngày , để trang trải cuộc sống, việc gì cũng làm được ạ. mong tìm được việc cảm ơn đã duyệt tin

Nhấn để hiện số: 085519 ***
cu bin
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

từng đi nghĩa vụ quân sự , hoàn thành tốt mọi công việc, mong muốn tìm việc trả lương theo ngày , để trang trải cuộc sống, việc gì cũng làm được ạ. mong tìm được việc cảm ơn đã duyệt tin

Nhấn để hiện số: 085519 ***
cu bin
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
085519 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »