Chợ Tốt

Nhận Lau Dọn Nhà 100.000đ/3h

Từ 100.000 đ/giờ đ

CHỊ TÔI CẦN VIỆC LÀM, TẠP VỤ, GIÚP VIỆC THEO GIỜ HOẶC THEO NGÀY. TIỀN LƯƠNG CHỈ 100.000Đ/3 GIỜ. AI CÀN LIÊN HỆ MÌNH NHÉ!

Nhấn để hiện số: 098300 ***
Tâm
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

CHỊ TÔI CẦN VIỆC LÀM, TẠP VỤ, GIÚP VIỆC THEO GIỜ HOẶC THEO NGÀY. TIỀN LƯƠNG CHỈ 100.000Đ/3 GIỜ. AI CÀN LIÊN HỆ MÌNH NHÉ!

Nhấn để hiện số: 098300 ***
Tâm
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
098300 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »