Chợ Tốt

Nam 27 Tuổi Tìm Việc Giờ Hành Chính

5.000.000 - 6.000.000 đ/tháng đ

nam. sdt tìm giờ hành chính ở bmt dăk lăk

Nhấn để hiện số: 094122 ***
Quyên Thi
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

nam. sdt tìm giờ hành chính ở bmt dăk lăk

Nhấn để hiện số: 094122 ***
Quyên Thi
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
094122 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »