Chợ Tốt

Tuyển 3 Nhân Viên Pha Chế (Không Kinh Nghiệm)

15.000 - 20.000 đ/giờ đ

Pha chế theo công thức món của quán Ưu tiên có kinh nghiệm Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo Làm việc theo ca cố định hoặc xoay ca Thời gian: 14g-22g Hoặc: 6g30-11g30 Hoặc: 17g-22g Lương: 15k (chưa có kinh nghiệm, sau đào tạo sẽ được tăng lương) 20k (đã có kinh nghiệm)

Nhấn để hiện số: 090972 ***
lien bui
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Pha chế theo công thức món của quán Ưu tiên có kinh nghiệm Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo Làm việc theo ca cố định hoặc xoay ca Thời gian: 14g-22g Hoặc: 6g30-11g30 Hoặc: 17g-22g Lương: 15k (chưa có kinh nghiệm, sau đào tạo sẽ được tăng lương) 20k (đã có kinh nghiệm)

Nhấn để hiện số: 090972 ***
lien bui
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
090972 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »