Chợ Tốt

Tuyển Nhân Viên Rửa Xe

Từ 5.000.000 đ/tháng đ

Tuyển nhân viên rửa xe thời gian làm việc 7h-17h30 buôn ma thuột. lương 5tr/tháng.

Nhấn để hiện số: 096904 ***
Nhựt
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Tuyển nhân viên rửa xe thời gian làm việc 7h-17h30 buôn ma thuột. lương 5tr/tháng.

Nhấn để hiện số: 096904 ***
Nhựt
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
096904 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »