Chợ Tốt

Tuyển 01 Thợ Hàn Cơ Khí

4.000.000 - 6.000.000 đ/tháng đ

Nhận thì công các công trình mái che hàng rào cửa sắt các loại Sơn làm mới

Nhấn để hiện số: 096652 ***
truong lui
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Nhận thì công các công trình mái che hàng rào cửa sắt các loại Sơn làm mới

Nhấn để hiện số: 096652 ***
truong lui
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
096652 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »