Chợ Tốt

Tuyển Thợ Chính Làm Cửa Nhôm Sinpha

12.000.000 - 15.000.000 đ/tháng đ

Cần tuyển 1 thợ chính làm nhôm sinpha. Yêu cầu bao thầu được tất cả công việc về nghành nghề.. Biết đảm nhận công việc tốt sẽ đảm nhận luôn việc quản lý xưởng..

Nhấn để hiện số: 093495 ***
Duy
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Cần tuyển 1 thợ chính làm nhôm sinpha. Yêu cầu bao thầu được tất cả công việc về nghành nghề.. Biết đảm nhận công việc tốt sẽ đảm nhận luôn việc quản lý xưởng..

Nhấn để hiện số: 093495 ***
Duy
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
093495 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »