Chợ Tốt

Tuyển 1 Nam Rửa Xe

Thương lượng đ

cần 1 nam rửa xe cv nhẹ nhàn đơn giản

Nhấn để hiện số: 032843 ***

cần 1 nam rửa xe cv nhẹ nhàn đơn giản

Nhấn để hiện số: 032843 ***
032843 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »