Rủ bạn nhập hội,
nhận ngay 10.000đ
Chia sẻ Mã Rủ Rê cho bạn bè đăng tin trên Chợ Tốt, để mỗi người nhận ngay 10.000đ vào tài khoản điện thoại!*
*Áp dụng cho tin đăng bán cá nhân đầu tiên và được duyệt của người nhập mã. Tiền sẽ được nạp trực tiếp vào tài khoản điện thoại của bạn trong 5 - 7 ngày.
Xem chi tiết thể lệ chương trình.