logo
logo
Tin bán chuyên đăng 6 ngày trước

Thông tắc bồn cầu, thông tắc đường cống, hút hầm

100.000 đđ   

- Thông tắc bồn cầu - Thông tắc đường cống - Thông tắc ống thoát - Hút hầm cầu, bể phốt, hố ga - Xử lý chống hôi, chống thấm

Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Dịch vụ