logo
logo
Tin bán chuyên đăng 6 ngày trước

Thông tắc bồn cầu, thông tắc cống...hcm

100.000 đđ   

- Thông tắc bồn cầu - Thông tắc đường cống - Thông tắc ống thoát - Xử lý chống hôi, chống thấm - Vệ sinh môi trường

Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Dịch vụ