logo
logo
Tin bán chuyên đăng 1 tuần trước

THÔNG TẮC BỒN CẦU,CHẬU RỬA,SÀN TẮM

250.000 đđ   

CHUYÊN NHẬN// —Thông tắc sàn tắm,chậu rửa,bồn cầu,đường nước mưa,nước sạch… —Hút bể phốt,bể mỡ,hố ga,đường ống cống… —sử lí mùi hôi,lắp đặt đường ống cống…. —Thau rửa bể nước.

Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Dịch vụ