logo
logo
Tin bán chuyên đăng 2 tuần trước

THÔNG TẮC BỒN CẦU,SÀn TẮM,CHẬU RỬA

250.000 đđ   

CHUYÊN NHẬN// —Thông tắc bồn cầu,sàn tắm,chậu rửa….. —Hút bể phốt,bể mỡ,hố ga…. —Sử lí mùi hôi triệt để. —Sửa chữa,xây mới khu vệ sinh…lắp đặt đường ống cống. —Thau rửa bể nước:bể téc,bể ngầm… Phục vụ mọi nơi 24/24h

Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Dịch vụ