logo
logo
Tin bán chuyên đăng 2 tháng trước

THÔNG TẮC BỒN CẦU,SÀN TẮM,CHẬU RỬA

250.000 đđ   

CHUYÊN NHẬN// —Thông tắc bồn cầu,sàn tắm,chậu rửa…. —Hút bể phốt,hố ga,bể mỡ… —Sử lí mùi hôi….sửa chưa khu vệ sinh,lắp đặt đường cống. —Thau rửa bể nước:bể téc,bể ngầm….

Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Dịch vụ