logo
logo
Tin cá nhân đăng 2 tuần trước

xe tủ cơm tủ hấp

6.200.000 đđ   

Xe tủ cơm 8-10 khay Hàng xịn xò nấu 45phút

Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Dịch vụ