logo
logo
Tin bán chuyên đăng 6 ngày trước

Hút hầm cầu, hút hố ga, hút bể phốt...hcm

100.000 đđ   

- Hút hầm cầu - Hút hố ga - Hút bể phốt - Hút chất thải - Chống hôi, chống thấm

Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Dịch vụ