logo
logo
Tin bán chuyên đăng 3 ngày trước

Dịch Vụ Kế Toán giá rẻ & nhận dạy kế toán tổng hợp

500.000 đđ   

Dịch Vụ Kế Toán Hồng Thu cung cấp các dịch vụ : 1.Hoàn thiện sổ sách 2.Hướng dẫn kế toán viên kiểm tra và lên sổ sách 3.Khai báo tăng/giảm bảo hiểm 4.Hồ sơ vay ngân hàng 5.Cung cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử. 6.Rà soát sổ sách chuẩn bị thanh tra thuế

Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Dịch vụ