Chợ Tốt

Tuyển Gapasp Tại Long Thành

7.000.000 - 12.000.000 đ/tháng đ

Công ty Dhl tuyển dụng 1 nhân viên điều phối, nhà tại long thành, lương 9.000.000đ Yêu tiên có kinh nghiệm trong ngành giao nhận 3 nhân viên phát hàng tại long thành, 12k/ 1_đơn hàng phát thành công

Nhấn để hiện số: 097823 ***
lộc
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Công ty Dhl tuyển dụng 1 nhân viên điều phối, nhà tại long thành, lương 9.000.000đ Yêu tiên có kinh nghiệm trong ngành giao nhận 3 nhân viên phát hàng tại long thành, 12k/ 1_đơn hàng phát thành công

Nhấn để hiện số: 097823 ***
lộc
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
097823 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »