Chợ Tốt

Trợ Lý Và Bán Hàng , Hỗ Trợ Chỗ Ở Cho Các Bạn Ở Xa

12.000.000 - 35.000.000 đ/tháng đ

- Hướng dẫn khách hàng đi xem dự án & Thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng. - Chăm sóc khách hàng (tiềm năng, hiện tại, cũ) tạo mối quan hệ với khách hàng. - Công việc cụ thể sẽ được hướng dẫn chi tiết khi vào làm việc. - Được ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm theo quy định của Luật Lao động. - Được mua bảo hiểm 24/07 ngay khi nhận việc. - Thưởng các ngày lễ (30/04, 01/05, 02/09, 08/03,10/03, 1/1, 20/10...). - Thưởng tết (hơn 02 tháng lương) - Được tham gia vào môi trường làm việc chuyên nghiệp - Thưởng các dịp: sinh nhật, kết hôn. Quà tặng các dịp Trung thu, tết Âm lịch). - Quà sinh nhật, mừng kết hôn, ốm đau, Quốc tế thiếu nhi - Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, phát triển và nâng cao nghề nghiệp️. - Team Building kết hợp với du lịch. - Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. - Được ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm theo quy định của Luật Lao động. - Được mua bảo hiểm 24/07 ngay khi nhận việc. - Thưởng các ngày lễ (30/04, 01/05, 02/09, 08/03,10/03, 1/1, 20/10...). - Thưởng tết (hơn 02 tháng lương) - Được tham gia vào môi trường làm việc chuyên nghiệp - Thưởng các dịp: sinh nhật, kết hôn. Quà tặng các dịp Trung thu, tết Âm lịch). - Quà sinh nhật, mừng kết hôn, ốm đau, Quốc tế thiếu nhi - Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, phát triển và nâng cao nghề nghiệp️. - Team Building kết hợp với du lịch. - Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Nhấn để hiện số: 081859 ***

- Hướng dẫn khách hàng đi xem dự án & Thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng. - Chăm sóc khách hàng (tiềm năng, hiện tại, cũ) tạo mối quan hệ với khách hàng. - Công việc cụ thể sẽ được hướng dẫn chi tiết khi vào làm việc. - Được ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm theo quy định của Luật Lao động. - Được mua bảo hiểm 24/07 ngay khi nhận việc. - Thưởng các ngày lễ (30/04, 01/05, 02/09, 08/03,10/03, 1/1, 20/10...). - Thưởng tết (hơn 02 tháng lương) - Được tham gia vào môi trường làm việc chuyên nghiệp - Thưởng các dịp: sinh nhật, kết hôn. Quà tặng các dịp Trung thu, tết Âm lịch). - Quà sinh nhật, mừng kết hôn, ốm đau, Quốc tế thiếu nhi - Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, phát triển và nâng cao nghề nghiệp️. - Team Building kết hợp với du lịch. - Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. - Được ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm theo quy định của Luật Lao động. - Được mua bảo hiểm 24/07 ngay khi nhận việc. - Thưởng các ngày lễ (30/04, 01/05, 02/09, 08/03,10/03, 1/1, 20/10...). - Thưởng tết (hơn 02 tháng lương) - Được tham gia vào môi trường làm việc chuyên nghiệp - Thưởng các dịp: sinh nhật, kết hôn. Quà tặng các dịp Trung thu, tết Âm lịch). - Quà sinh nhật, mừng kết hôn, ốm đau, Quốc tế thiếu nhi - Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, phát triển và nâng cao nghề nghiệp️. - Team Building kết hợp với du lịch. - Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Nhấn để hiện số: 081859 ***
081859 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »