Chợ Tốt

Tuyển 1 Nam Làm Nước Đóng Bình

Từ 6.000.000 đ/tháng đ

-Cơ sở nước đóng bình trước cổng Nhà Thờ Tân Thành, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai -Làm việc 6 ngày/tuần. từ 7h30 đến 16h30. chủ nhật nghỉ. Nếu xong việc sớm thì vẫn về trước 16h30.

Nhấn để hiện số: 090734 ***
PHÚC
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

-Cơ sở nước đóng bình trước cổng Nhà Thờ Tân Thành, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai -Làm việc 6 ngày/tuần. từ 7h30 đến 16h30. chủ nhật nghỉ. Nếu xong việc sớm thì vẫn về trước 16h30.

Nhấn để hiện số: 090734 ***
PHÚC
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
090734 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »