Chợ Tốt

Em Sn 1991 Tìm Việc LDPT.

1.000 đ/tháng đ

Hiện tại em đang ở nhà chưa có việc làm nên em đăng bài mong muốn tìm dk công việc ổn định định. Em trước làm cơ khí dân dụng sau đó em đi làm thợ hàn ghép cốp pha làm ở các công trình xây dựng. A chị nào đang tìm kiếm người làm mà chua đủ thì liên hệ cho em làm với ạ.em cảm on

Nhấn để hiện số: 035927 ***

Hiện tại em đang ở nhà chưa có việc làm nên em đăng bài mong muốn tìm dk công việc ổn định định. Em trước làm cơ khí dân dụng sau đó em đi làm thợ hàn ghép cốp pha làm ở các công trình xây dựng. A chị nào đang tìm kiếm người làm mà chua đủ thì liên hệ cho em làm với ạ.em cảm on

Nhấn để hiện số: 035927 ***
035927 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »