Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 2 tuần trước

Hà Nội Đến Hồ Chí Minh 20/03/2023

1.596.000 đđ   

Pacific Airline Hà Nội Cất cánh: 21:15 Ngày: 20-03-2023 Hồ Chí Minh Hạ cánh: 22:55 Ngày: 20-03-2023 Chuyến bay: VN6013 giá vé 1,596,000VND Pacific Airline Hà Nội Cất cánh: 20:20 Ngày: 20-03-2023 Hồ Chí Minh Hạ cánh: 23:00 Ngày: 20-03-2023 Chuyến bay: VN6039 giá vé 1,596,000VND Pacific Airline Hà Nội Cất cánh: 20:10 Ngày: 20-03-2023 Hồ Chí Minh Hạ cánh: 22:25 Ngày: 20-03-2023 Chuyến bay: VN6009 giá vé 1,596,000VND Pacific Airline Hà Nội Cất cánh: 06:00 Ngày: 20-03-2023 Hồ Chí Minh Hạ cánh: 07:50 Ngày: 20-03-2023 Chuyến bay: VN6015 giá vé 1,596,000VND Vietjet Air Hà Nội Cất cánh: 23:10 Ngày: 20-03-2023 Hồ Chí Minh Hạ cánh: 01:20 Ngày: 21-03-2023 Chuyến bay: VJ157 giá vé 1,367,280VND Vietjet Air Hà Nội Cất cánh: 22:25 Ngày: 20-03-2023 Hồ Chí Minh Hạ cánh: 00:35 Ngày: 21-03-2023 Chuyến bay: VJ171 giá vé 1,590,580VND Vietjet Air Hà Nội Cất cánh: 20:15 Ngày: 20-03-2023 Hồ Chí Minh Hạ cánh: 22:25 Ngày: 20-03-2023 Chuyến bay: VJ143 giá vé 1,590,580VND Bamboo Airways Hà Nội Cất cánh: 23:20 Ngày: 20-03-2023 Hồ Chí Minh Hạ cánh: 01:40 Ngày: 21-03-2023 Chuyến bay: QH283 giá vé 1,803,000VND Bamboo Airways Hà Nội Cất cánh: 21:05 Ngày: 20-03-2023 Hồ Chí Minh Hạ cánh: 23:25 Ngày: 20-03-2023 Chuyến bay: QH281 giá vé 2,045,000VND Bamboo Airways Hà Nội Cất cánh: 20:05 Ngày: 20-03-2023 Hồ Chí Minh Hạ cánh: 22:15 Ngày: 20-03-2023 Chuyến bay: QH285 giá vé 2,045,000VND

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng