Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 2 tuần trước

Hà Nội Đến Phú Quốc 21/03/2023

1.275.000 đđ   

Vietnam Airlines Hà Nội Cất cánh: 12:45 Ngày: 21-03-2023 Phú Quốc Hạ cánh: 15:00 Ngày: 21-03-2023 Chuyến bay: VN1239 giá vé 2,289,000VND Vietnam Airlines Hà Nội Cất cánh: 09:25 Ngày: 21-03-2023 Phú Quốc Hạ cánh: 11:40 Ngày: 21-03-2023 Chuyến bay: VN1235 giá vé 3,125,000VND Vietjet Air Hà Nội Cất cánh: 15:00 Ngày: 21-03-2023 Phú Quốc Hạ cánh: 17:05 Ngày: 21-03-2023 Chuyến bay: VJ457 giá vé 1,367,280VND Vietjet Air Hà Nội Cất cánh: 13:45 Ngày: 21-03-2023 Phú Quốc Hạ cánh: 15:50 Ngày: 21-03-2023 Chuyến bay: VJ451 giá vé 1,905,180VND Vietjet Air Hà Nội Cất cánh: 07:30 Ngày: 21-03-2023 Phú Quốc Hạ cánh: 09:35 Ngày: 21-03-2023 Chuyến bay: VJ455 giá vé 2,401,280VND Vietjet Air Hà Nội Cất cánh: 11:50 Ngày: 21-03-2023 Phú Quốc Hạ cánh: 13:55 Ngày: 21-03-2023 Chuyến bay: VJ453 giá vé Bamboo Airways Hà Nội Cất cánh: 17:30 Ngày: 21-03-2023 Phú Quốc Hạ cánh: 19:40 Ngày: 21-03-2023 Chuyến bay: QH1627 giá vé 2,543,180VND Bamboo Airways Hà Nội Cất cánh: 15:20 Ngày: 21-03-2023 Phú Quốc Hạ cánh: 17:30 Ngày: 21-03-2023 Chuyến bay: QH1625 giá vé 1,275,000VND Bamboo Airways Hà Nội Cất cánh: 12:30 Ngày: 21-03-2023 Phú Quốc Hạ cánh: 14:40 Ngày: 21-03-2023 Chuyến bay: QH1623 giá vé 2,023,000VND Bamboo Airways Hà Nội Cất cánh: 07:10 Ngày: 21-03-2023 Phú Quốc Hạ cánh: 09:15 Ngày: 21-03-2023 Chuyến bay: QH1621 giá vé 2,023,000VND

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng