Chợ Tốt
Tin bán chuyên đăng 2 tuần trước

Hà Nội Đến Cần Thơ 21/03/2023

1.542.180 đđ   

Vietnam Airlines Hà Nội Cất cánh: 06:20 Ngày: 21-03-2023 Cần Thơ Hạ cánh: 08:45 Ngày: 21-03-2023 Chuyến bay: VN1201 giá vé 1,827,000VND Vietnam Airlines Hà Nội Cất cánh: 11:15 Ngày: 21-03-2023 Cần Thơ Hạ cánh: 13:30 Ngày: 21-03-2023 Chuyến bay: VN1203 giá vé 3,554,000VND Vietjet Air Hà Nội Cất cánh: 15:15 Ngày: 21-03-2023 Cần Thơ Hạ cánh: 17:25 Ngày: 21-03-2023 Chuyến bay: VJ463 giá vé 1,542,180VND Vietjet Air Hà Nội Cất cánh: 08:40 Ngày: 21-03-2023 Cần Thơ Hạ cánh: 10:50 Ngày: 21-03-2023 Chuyến bay: VJ461 giá vé 2,697,180VND Bamboo Airways Hà Nội Cất cánh: 05:55 Ngày: 21-03-2023 Cần Thơ Hạ cánh: 08:05 Ngày: 21-03-2023 Chuyến bay: QH1433 giá vé 2,023,000VND Bamboo Airways Hà Nội Cất cánh: 17:50 Ngày: 21-03-2023 Cần Thơ Hạ cánh: 20:00 Ngày: 21-03-2023 Chuyến bay: QH1431 giá vé 3,013,000VND

Tình trạng
Tình trạng: Đã sử dụng