logo
logo
Tin bán chuyên đăng 2 tuần trước

Hồ Chí Minh (SGN) Đến Nha Trang thứ nâm 23-11-2023

761.000 đđ   

Pacific Airline Hồ Chí Minh Cất cánh: 14:45 Ngày: 23-11-2023 Nha Trang Hạ cánh: 15:55 Ngày: 23-11-2023 Chuyến bay: VN6202 Giá Vé Máy Bay 887,000VND Vietnam Airlines Hồ Chí Minh Cất cánh: 06:40 Ngày: 23-11-2023 Nha Trang Hạ cánh: 08:00 Ngày: 23-11-2023 Chuyến bay: VN1340 Giá Vé Máy Bay 1,027,000VND Vietnam Airlines Hồ Chí Minh Cất cánh: 14:10 Ngày: 23-11-2023 Nha Trang Hạ cánh: 15:25 Ngày: 23-11-2023 Chuyến bay: VN1346 Giá Vé Máy Bay 1,146,000VND Vietnam Airlines Hồ Chí Minh Cất cánh: 18:30 Ngày: 23-11-2023 Nha Trang Hạ cánh: 19:45 Ngày: 23-11-2023 Chuyến bay: VN1350 Giá Vé Máy Bay 1,254,000VND Vietnam Airlines Hồ Chí Minh Cất cánh: 12:20 Ngày: 23-11-2023 Nha Trang Hạ cánh: 13:30 Ngày: 23-11-2023 Chuyến bay: VN1344 Giá Vé Máy Bay 1,254,000VND Vietjet Air Hồ Chí Minh Cất cánh: 16:40 Ngày: 23-11-2023 Nha Trang Hạ cánh: 17:40 Ngày: 23-11-2023 Chuyến bay: VJ1604 Giá Vé Máy Bay 912,800VND Vietjet Air Hồ Chí Minh Cất cánh: 14:00 Ngày: 23-11-2023 Nha Trang Hạ cánh: 15:10 Ngày: 23-11-2023 Chuyến bay: VJ606 Giá Vé Máy Bay 1,042,400VND Vietjet Air Hồ Chí Minh Cất cánh: 07:30 Ngày: 23-11-2023 Nha Trang Hạ cánh: 08:30 Ngày: 23-11-2023 Chuyến bay: VJ604 Giá Vé Máy Bay 1,042,400VND Bamboo Airways Hồ Chí Minh Cất cánh: 20:40 Ngày: 23-11-2023 Nha Trang Hạ cánh: 21:50 Ngày: 23-11-2023 Chuyến bay: QH1312 Giá Vé Máy Bay 761,000VND Bamboo Airways Hồ Chí Minh Cất cánh: 09:20 Ngày: 23-11-2023 Nha Trang Hạ cánh: 10:30 Ngày: 23-11-2023 Chuyến bay: QH1314 Giá Vé Máy Bay 1,085,000VND

Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Du lịch