logo
logo
Tin bán chuyên đăng 2 tuần trước

Hà Nộ đi Hồ Chí Minh 14/02/2024 Mồng tết 05

8.213.600 đđ   

Vietnam Airlines Hà Nội Cất cánh: 01:55 Ngày: 14-02-2024 Hồ Chí Minh Hạ cánh: 04:10 Ngày: 14-02-2024 Chuyến bay: VN7229 giá vé máy bay 3,595,000VND Vietnam Airlines Hà Nội Cất cánh: 23:10 Ngày: 14-02-2024 Hồ Chí Minh Hạ cánh: 01:20 Ngày: 15-02-2024 Chuyến bay: VN7245 giá vé máy bay 9,872,000VND Vietnam Airlines Hà Nội Cất cánh: 23:00 Ngày: 14-02-2024 Hồ Chí Minh Hạ cánh: 01:15 Ngày: 15-02-2024 Chuyến bay: VN223 giá vé máy bay 9,872,000VND Vietnam Airlines Hà Nội Cất cánh: 22:05 Ngày: 14-02-2024 Hồ Chí Minh Hạ cánh: 00:20 Ngày: 15-02-2024 Chuyến bay: VN7219 giá vé máy bay 9,872,000VND Vietjet Air Hà Nội Cất cánh: 12:15 Ngày: 14-02-2024 Hồ Chí Minh Hạ cánh: 14:25 Ngày: 14-02-2024 Chuyến bay: VJ177 giá vé máy bay 3,548,000 Vietjet Air Hà Nội Cất cánh: 08:05 Ngày: 14-02-2024 Hồ Chí Minh Hạ cánh: 10:15 Ngày: 14-02-2024 Chuyến bay: VJ125 giá vé máy bay 3,548,000 Vietjet Air Hà Nội Cất cánh: 07:00 Ngày: 14-02-2024 Hồ Chí Minh Hạ cánh: 09:10 Ngày: 14-02-2024 Chuyến bay: VJ123 giá vé máy bay 3,548,000 Vietjet Air Hà Nội Cất cánh: 19:40 Ngày: 14-02-2024 Hồ Chí Minh Hạ cánh: 21:50 Ngày: 14-02-2024 Chuyến bay: VJ159 giá vé máy bay 8,213,600VND Liên hệ: số này có zalo nếu chat trên chợ tốt với long cung cấp số điên thoại nhé nếu ai mua vé máy bay vui lòng liện hệ trục tiếp không mua xin vui long không gửi đường link bán hàng nhé

Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Du lịch