logo
logo
Tin cá nhân đăng 4 ngày trước

đang rảnh tài xế từ 21-23/9

700.000 đđ   

Đang trống lịch từ 21-23/9 ai có nhu cầu thuê tx 700k /1 ngày bao ăn 3 cử nếu đi du lịch thì cho xin phòng ngủ nhiệt tình vui vẻ,thông thạo các đường điểm ăn

Loại sản phẩm
Loại sản phẩm: Du lịch