chotot bao tri

Chờ Chút!

Chợ Tốt đang nâng cấp, đổ thêm bê tông, lợp thêm cái mái. Chợ sẽ trở lại ngay trong chớp mắt!

(Nếu không chờ được, anh em cứ đi ngủ. Sáng mai thức dậy sẽ thấy Chợ Tốt chạy phà phà)