Chợ Tốt

Nhượng lại bé munchkin , giá thương lượng

16.000.000 đ đ

Nhà có bé munchkin tabby tai cụp không có thời gian chăm được Giới tính : cái Nhượng lại cho bạn nào yêu mèo có nhiều thời gian chăm bé tốt hơn . Bé nhà nuôi vẫn khoẻ ăn và chơi mạnh . Giá cả có thương lượng !

Nhấn để hiện số: 098746 ***

Nhà có bé munchkin tabby tai cụp không có thời gian chăm được Giới tính : cái Nhượng lại cho bạn nào yêu mèo có nhiều thời gian chăm bé tốt hơn . Bé nhà nuôi vẫn khoẻ ăn và chơi mạnh . Giá cả có thương lượng !

Nhấn để hiện số: 098746 ***
098746 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Nên kiểm tra nguồn gốc sản phẩm trước khi mua bán.

Tìm hiểu thêm »

Nên kiểm tra nguồn gốc sản phẩm trước khi mua bán.

Tìm hiểu thêm »