Chợ Tốt

Tuyển Nhân Viên Đóng Hàng Cây Giống

3.000.000 - 6.000.000 đ/tháng đ

đóng hàng cây giống cây nhỏ , làm tại cổ bi long biên

Nhấn để hiện số: 033910 ***

đóng hàng cây giống cây nhỏ , làm tại cổ bi long biên

Nhấn để hiện số: 033910 ***
033910 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »