Chợ Tốt

Tuyển 10 Thợ In Lưới Hàng May Mặc Xuất Khẩu

20.000 - 50.000 đ/giờ đ

Biết in mực dầu mực cao su. Có kinh nghiệm chụp bảng và pha mực thì lương sẽ cao hơn.

Nhấn để hiện số: 097602 ***
HẠNH
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Biết in mực dầu mực cao su. Có kinh nghiệm chụp bảng và pha mực thì lương sẽ cao hơn.

Nhấn để hiện số: 097602 ***
HẠNH
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
097602 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu kỹ về công việc và công ty tuyển dụng trên Google.

Tìm hiểu thêm »