Chợ Tốt

Mèo Hoa Kì Munchkin chân ngắn lông trắng mắt xanh

7.000.000 đ đ

Bé được gần 5 tháng, tính tình nghịch ngợm đáng yêu và không lạ nhà lạ người chút nào, thay vào đấy, bé vô cùng thân thiện. Mình cần bán do còn bận việc cá nhân, không đủ thời gian chăm bé, nên muốn tìm cho bé người chủ mới!

Nhấn để hiện số: 070211 ***

Bé được gần 5 tháng, tính tình nghịch ngợm đáng yêu và không lạ nhà lạ người chút nào, thay vào đấy, bé vô cùng thân thiện. Mình cần bán do còn bận việc cá nhân, không đủ thời gian chăm bé, nên muốn tìm cho bé người chủ mới!

Nhấn để hiện số: 070211 ***
070211 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Nên kiểm tra nguồn gốc sản phẩm trước khi mua bán.

Tìm hiểu thêm »

Nên kiểm tra nguồn gốc sản phẩm trước khi mua bán.

Tìm hiểu thêm »