Chợ Tốt

Bán mèo aln chân ngắn munkin

2.000.000 đ đ

Có 4 bé chân ngắn 3 đực 1 cái tai thẳng 2 cá cụp 3cá ăn hạt thịt WC chậu cát chưa tiêm và tẩy gun

Nhấn để hiện số: 035765 ***

Có 4 bé chân ngắn 3 đực 1 cái tai thẳng 2 cá cụp 3cá ăn hạt thịt WC chậu cát chưa tiêm và tẩy gun

Nhấn để hiện số: 035765 ***
035765 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Hẹn gặp ở nơi công cộng và quen thuộc khi giao dịch.

Tìm hiểu thêm »

Nên kiểm tra nguồn gốc sản phẩm trước khi mua bán.

Tìm hiểu thêm »