Chợ Tốt

đã fix qte k cần sim ghép máy còn bh của jpori

6.700.000 đ đ

máy mình mới mua phẩy nhẹ pin 90% đã fix qte k cần sim ghép còn bảo hành của jpori khoảng 3,4 tháng nữa gì đó

Nhấn để hiện số: 083205 ***

máy mình mới mua phẩy nhẹ pin 90% đã fix qte k cần sim ghép còn bảo hành của jpori khoảng 3,4 tháng nữa gì đó

Nhấn để hiện số: 083205 ***
083205 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng.

Tìm hiểu thêm »

Tránh đưa lại sản phẩm cho người bán sau khi đã trả tiền.

Tìm hiểu thêm »