Chợ Tốt

Bán mèo aln và ald

2.600.000 đ đ

Mìbh có mấy bé mèo aln,trong đó có 1 bé ald,cần bán, ng nhà cứ nói suốt, ko cho nuôi. Bạn nào thương bé thì rước bé về giá fix mạnh, kèm phụ kiện, lên mạng nhiều mèo đẹp,còn muốn rước thế về, nhưng nản thật sự.

Nhấn để hiện số: 096109 ***

Mìbh có mấy bé mèo aln,trong đó có 1 bé ald,cần bán, ng nhà cứ nói suốt, ko cho nuôi. Bạn nào thương bé thì rước bé về giá fix mạnh, kèm phụ kiện, lên mạng nhiều mèo đẹp,còn muốn rước thế về, nhưng nản thật sự.

Nhấn để hiện số: 096109 ***
096109 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Đi cùng 1 người bạn hiểu biết về sản phẩm khi giao dịch.

Tìm hiểu thêm »

Đi cùng 1 người bạn hiểu biết về sản phẩm khi giao dịch.

Tìm hiểu thêm »