Chợ Tốt

3 Phụ Điện Lạnh , 5 Thợ Chính

6.000.000 - 8.000.000 đ/tháng đ

Công ty TNHH thương mại và phát triển phụ điện lạnh , thợ chính cần gì thì cầm cho họ không yêu cầu bằng cấp, có kinh nghiệm sẽ thỏa thuận theo tay nghề bao ăn ở hàng tháng

Nhấn để hiện số: 096959 ***

Công ty TNHH thương mại và phát triển phụ điện lạnh , thợ chính cần gì thì cầm cho họ không yêu cầu bằng cấp, có kinh nghiệm sẽ thỏa thuận theo tay nghề bao ăn ở hàng tháng

Nhấn để hiện số: 096959 ***
096959 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »