Chợ Tốt

4 bé mèo cái black golden có phả

7.500.000 đ đ

Bố black golden shaded ny11, có giấy Mẹ black golden ticked ny25, có giấy 4 bé mèo cái màu Black golden spotted tabby, ny22 Black golden classic tabby, ny24 2 bé Black golden ticked, ny25 1 bé đực black golden shaded ny11 Tiêm đủ 2 mũi trước khi về nhà mới

Nhấn để hiện số: 097398 ***

Bố black golden shaded ny11, có giấy Mẹ black golden ticked ny25, có giấy 4 bé mèo cái màu Black golden spotted tabby, ny22 Black golden classic tabby, ny24 2 bé Black golden ticked, ny25 1 bé đực black golden shaded ny11 Tiêm đủ 2 mũi trước khi về nhà mới

Nhấn để hiện số: 097398 ***
097398 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng.

Tìm hiểu thêm »

NÊN gặp mặt trực tiếp kiểm tra hàng trước khi giao dịch.

Tìm hiểu thêm »