Chợ Tốt

Tuyển 2 Nam Làm Quán Hát Karaoke

4.500.000 - 5.000.000 đ/tháng đ

Tuyển gấp 3 nam làm quán Hát sau mùa dịch bao ăn ở liên hệ Hà Nội

Nhấn để hiện số: 098129 ***
Hiệp
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Tuyển gấp 3 nam làm quán Hát sau mùa dịch bao ăn ở liên hệ Hà Nội

Nhấn để hiện số: 098129 ***
Hiệp
Chưa hoạt động

Công ty

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/pro-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
098129 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »