Chợ Tốt

nhượng lại vé khứ hồi

1.700.000 đ đ

lý do vì e cần mổ gấp lên nhượng lại 2 vé khứ hồi cho 2 ng lớn . ngày đi 26/4 ——->ngày về 6/5 .

Nhấn để hiện số: 096726 ***
Thanh Dung
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

lý do vì e cần mổ gấp lên nhượng lại 2 vé khứ hồi cho 2 ng lớn . ngày đi 26/4 ——->ngày về 6/5 .

Nhấn để hiện số: 096726 ***
Thanh Dung
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
096726 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng.

Tìm hiểu thêm »

Đi cùng 1 người bạn hiểu biết về sản phẩm khi giao dịch.

Tìm hiểu thêm »