Chợ Tốt

Mực sữa hấp dừa

320.000 đ đ

Mực sữa hấp nước dừa Mềm, giai, ngọt thơm mùi mực

Nhấn để hiện số: 077996 ***

Mực sữa hấp nước dừa Mềm, giai, ngọt thơm mùi mực

Nhấn để hiện số: 077996 ***
077996 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

NÊN gặp mặt trực tiếp kiểm tra hàng trước khi giao dịch.

Tìm hiểu thêm »

Nên kiểm tra nguồn gốc sản phẩm trước khi mua bán.

Tìm hiểu thêm »