Chợ Tốt

Gà 2k4

1.000.000 đ đ

2k4 tay 1 cục giá công khai đá siết bươi lông nắm đủ chổ

Nhấn để hiện số: 094716 ***

2k4 tay 1 cục giá công khai đá siết bươi lông nắm đủ chổ

Nhấn để hiện số: 094716 ***
094716 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

NÊN gặp mặt trực tiếp kiểm tra hàng trước khi giao dịch.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng.

Tìm hiểu thêm »