Chợ Tốt

Chú gà này ai định giá hợp lí sẽ chuyền nhượng

10.000 đ đ

Có chú gà này nhưng ko biết giá sao. Ai định giá hợp lí chuyển nhượng liền trong hôm nay.

Nhấn để hiện số: 091997 ***

Có chú gà này nhưng ko biết giá sao. Ai định giá hợp lí chuyển nhượng liền trong hôm nay.

Nhấn để hiện số: 091997 ***
091997 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng.

Tìm hiểu thêm »

Nên kiểm tra nguồn gốc sản phẩm trước khi mua bán.

Tìm hiểu thêm »