Chợ Tốt

Sắt Kinh Nghiệm 5 Năm ... 2 Năm Sai Gòn 3 Đà Lạt

9.000.000 - 12.000.000 đ/tháng đ

3 năm đà lạt 2 năm sài gòn miền tây !!! Từng làm nhiều công trình

Nhấn để hiện số: 032682 ***

3 năm đà lạt 2 năm sài gòn miền tây !!! Từng làm nhiều công trình

Nhấn để hiện số: 032682 ***
032682 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »