Chợ Tốt

Nam Bằng C Cần Việc Làm Ạ. Hoặc Theo Phụ Đường Dài

6.000.000 - 8.000.000 đ/tháng đ

Sang 32 tuổi Bằng C Mong muốn theo xe đường dài để học hỏi

Nhấn để hiện số: 083448 ***
Sang
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Sang 32 tuổi Bằng C Mong muốn theo xe đường dài để học hỏi

Nhấn để hiện số: 083448 ***
Sang
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
083448 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »