Chợ Tốt

Lễ Tân Hoạt Làm Bar

5.000.000 đ/tháng đ

Tên Bin . Nơi ở đà lạt, công việc lê tân hoạt làm Bar . Muốn làm buổi tối .

Nhấn để hiện số: 085504 ***
Bin
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Tên Bin . Nơi ở đà lạt, công việc lê tân hoạt làm Bar . Muốn làm buổi tối .

Nhấn để hiện số: 085504 ***
Bin
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
085504 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »