Chợ Tốt

Cần Tìm Việc Tại Đà Lạt

Đến 8.000.000 đ/tháng đ

Em tên Tới Cần tìm việc Pha Chế Và Đầu Bếp Đã làm 2 năm ở các vị trí tương đương Đã từng học Bếp Muốn tìm chỗ làm gắn bó lâu dài

Nhấn để hiện số: 036840 ***
DUC TOI
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Em tên Tới Cần tìm việc Pha Chế Và Đầu Bếp Đã làm 2 năm ở các vị trí tương đương Đã từng học Bếp Muốn tìm chỗ làm gắn bó lâu dài

Nhấn để hiện số: 036840 ***
DUC TOI
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
036840 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »