Chợ Tốt

Cần 2 Bạn Phát Tờ Rơi Nhét Nhà Ở Tt Đl

400.000 - 8.000.000 đ/giờ đ

mình cần 2 bạn phát tờ rơi, nhét nhà o các khu dân cư. tính theo giờ hay tờ điều được. giá cả thỏa thuận.

Nhấn để hiện số: 086280 ***

mình cần 2 bạn phát tờ rơi, nhét nhà o các khu dân cư. tính theo giờ hay tờ điều được. giá cả thỏa thuận.

Nhấn để hiện số: 086280 ***
086280 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

Cân nhắc kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu thêm »