Chợ Tốt

Tuyển Nấu Ăn Công Trình Xây Dựng

6.000.000 đ/tháng đ

Tuyển người nấu ăn công trình xây dựng. Có chỗ ăn ở lại

Nhấn để hiện số: 094805 ***
Sơn
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---

Tuyển người nấu ăn công trình xây dựng. Có chỗ ăn ở lại

Nhấn để hiện số: 094805 ***
Sơn
Chưa hoạt động

Cá nhân

https://static.chotot.com/storage/chotot-icons/png/private-grey-icon.png

Phản hồi chat

---
094805 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »