Chợ Tốt

Tuyển Thợ Nhôm Kính Làm Cửa Nhựa Làm Việc Tại Đà L

7.000.000 - 12.000.000 đ/tháng đ

Xưởng nhôm kính cửa nhựa an tâm đà Lạt làm 8 tiếng trong giờ làm việc

Nhấn để hiện số: 090855 ***

Xưởng nhôm kính cửa nhựa an tâm đà Lạt làm 8 tiếng trong giờ làm việc

Nhấn để hiện số: 090855 ***
090855 ***  BẤM ĐỂ HIỆN SỐ

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »

KHÔNG NÊN đặt tiền cọc khi xin việc.

Tìm hiểu thêm »